REFERENCE

ČESKÁ ZBROJOVKA A.S.

TECHNOLOGIE PRO NAKLÁDÁNÍ S VODAMI A ODPADY,
OCHRANA OVZDUŠÍ, PŘÍRODY A KRAJINY

ČESKÁ ZBROJOVKA A.S.

ZAVÁDĚNÍ EMS, INTERNÍ AUDITOR EMS

ČESKÁ ZBROJOVKA A.S.

VEDENÍ LABORATOŘE, ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ NAKLÁDAJÍCÍCH S CHL

TEGAMO CZECH S.R.O.

ŘÍZENÍ ČOV (VALEO HUMPOLEC, VALEO PODBOŘANY, TIA JABLONEC N. N.)
REALIZACE ČOV (DEXTRA BANGKOK, FTE PODBOŘANY, TEGAMO KLADNO)

TEGAMO CZECH S.R.O.

ZAVÁDĚNÍ IMS (QMS, EMS, OHSAS), ZMOCNĚNEC PRO IMS, INTERNÍ AUDITOR IMS

TEGAMO CZECH S.R.O.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ NAKLÁDAJÍCÍCH S CHL

IREL S.R.O.

EKOAUDIT

IREL S.R.O.

DDD

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS (WEBER PRAHA)

PŘESTAVBY A PROVOZ ČOV

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS (WEBER PROSTĚJOV)

PŘESTAVBY A PROVOZ ČOV

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS (WEBER BRATISLAVA)

REALIZACE A DOZOR ČOV

EASY FLYERS S.R.O.

ZAVÁDĚNÍ IMS (QMS, EMS, OHSAS), INTERNÍ AUDITOR IMS, EXTERNÍ KONZULTANT IMS

BOHEMILK OPOČNO

ZPROVOZNĚNÍ, LEGALIZACE A DOZOR ČOV

SUNFOOD DOBRUŠKA

ZPROVOZNĚNÍ, LEGALIZACE A DOZOR ČOV

SMURFIT KAPPA ŽEBRÁK

ZPROVOZNĚNÍ, LEGALIZACE A DOZOR ČOV

BLIKA KADAŇ

ZPROVOZNĚNÍ A LEGALIZACE ČOV

HUTCHINSON ROKYCANY

STUDIE ÚPRAV ČOV A KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

CTP HUMPOLEC

ZPROVOZNĚNÍ, PROVOZ A DOZOR ČOV HRBOVICE

MONTIS ČR PRAHA

LEGALIZACE A PROVOZ ČOV

ZÁLESÍ A.S.

ČINNOSTI EKOLOGA

TEMPEX S.R.O.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ NAKLÁDAJÍCÍCH S CHL

PROEKO (AČR, RHENUS LOGISTIC)

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ NAKLÁDAJÍCÍCH S CHL

INDWELL INDUSTRY S.R.O.

DDD

ROKOSPOL A.S.

EXTERNÍ AUDITOR EMS